Rekvizīti


VIESNĪCAS "PROMENADE HOTEL "REKVIZĪTI: 
 
SIA „Promenade Hotel”
Viesnīca „Promenade Hotel”
Reģ.Nr. 42103050050
 
Juridiskā adrese: Jūras iela 12, Liepāja, LV – 3401 
Viesnīcas adrese: Vecā Ostmala 40, Liepāja, LV - 3401
 
Luminor Bank AS
SWIFT: NDEALV2X
LV71NDEA0000082680134